ورود اعــضــاء
امکانات
نظــرات کاربران
ساعت کاری :

آدرس :
شهرك قدس ( غرب) ، بلوار شهيد فرحزادي، خيابان شهيد نوراني (پارك)، تقاطع بلوار درختي
تلفن تماس :
22071210
پست الکترونیکی :
sports_zeytoon@yahoo.com
آدرس وب سایت :
http://zeitoonsportsclub.org