ورود اعــضــاء

همه خدمات ورزشی تندرستی
خــــدمـــات

ساعت کاری :
این سالن از ساعت 9 تا 16:30 برای بانوان و از ساعت 17:30 تا 24:30 ویژه آقایان است.
آدرس :
تهران - میرداماد - خیابان امیرسهیل تبریزیان - خیابان نهم
تلفن تماس :
2960
پست الکترونیکی :
pahlevan20@yahoo.com
آدرس وب سایت :
http://www.sportaramis.com