ورود اعــضــاء
امکانات
دستگاه کارت خوان سالن انتظار پذیرایی رایگان
نظــرات کاربران
ساعت کاری :
با تعیین وقت قبلی
آدرس :
تهران، خيابان فرشته، خيابان بيدار، گرد شرقی پلاک 23 تهران، میدان وحدت اسلامی، پلاک 533، بیمارستان رازی
تلفن تماس :
22011616 ، 55630665
پست الکترونیکی :
Drsheidashams@prettymakers.com